مبارزه با آفت سن در ۶۵۱ هکتار از مزارع نجف آباد
مبارزه با آفت سن در ۶۵۱ هکتار از مزارع نجف آباد

مدیر اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: در سال جاری با استفاده از سموم مناسب، کار مبارزه با آفت سن در سطح ۶۵۱ هکتار از مزارع گندم و جو شهرستان انجام گرفت که در این میان ۵۳درصد از مجموع مساحت سمپاشی شده مربوط به مزارع گندم و مابقی به محصول جو اختصاص پیدا کرده بود. […]

مدیر اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: در سال جاری با استفاده از سموم مناسب، کار مبارزه با آفت سن در سطح ۶۵۱ هکتار از مزارع گندم و جو شهرستان انجام گرفت که در این میان ۵۳درصد از مجموع مساحت سمپاشی شده مربوط به مزارع گندم و مابقی به محصول جو اختصاص پیدا کرده بود.

به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان نجف آباد، مجتبی مطهری در حاشیه یکی از جلسات اداری با بیان این مطلب اظهار داشت: در این دوره از مبارزه با آفت سن که از دهه سوم فروردین تا نیمه خرداد به طول کشید، ۷۱درصد مزارع گندم شهرستان معادل ۵۲۵ هکتار و نزدیک به ۲۴درصد مزارع جو که سطحی در حدود ۱۲۶ هکتار را شامل می شود، در مقابل صدمات این آفت مهم ایمن سازی شدند.
وی ادامه داد: طی سال زراعی جاری واحد حفظ نباتات این مجموعه با همکاری دو شبکه مراقبت دولتی و خصوصی، همزمان با بازدیدهای مستمر جهت ردیابی و پیش آگاهی سن غلات، اقداماتی مانند برپایی کلاس های آموزشی و ترویجی، اطلاع رسانی و مشاوره فرد به فرد، توزیع اطلاعیه های آموزشی و توصیه های پیامکی را انجام داده است.
مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد خاطرنشان کرد: نخستین مرحله مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه انار به وسیله زنبور تریکوگراما از نیمه خردادماه در سطح ۲۰ هکتار از باغات این محصول آغاز شده که توزیع این حشره مفید در بین باغداران تا پایان شهریور ماه در ۱۰ مرحله ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به وجود نزدیک به ۶۰۰ هکتار باغات انار در سطح شهرستان افزود: کرم گلوگاه مهمترین عامل کاهش کیفی و کمی محصول انار محسوب می شود که با توجه به سیکل زندگی آفت و فعالیت لارو در درون میوه، استفاده از سموم شیمیایی تاثیر چندانی در کنترل آفت نداشته و استفاده از زنبور های تریکو گراما به عنوان عامل ایجاد پارازیت در رشد لارو این آفت، می تواند به عنوان بهترین گزینه، مورد توجه قرار گیرد.
حذف پرچم در مراحل اولیه تشکیل میوه و قبل از تخمگذاری آفت، جمع آوری و انهدام انارهای آلوده، شکار حشرات کامل آفت با استفاده از تله های نوری، شکار حشرات بالغ نر با استفاده از تله های فرمونی و استفاده از تریکو کارت از دیگر شیوه های مقابله با این آفت محسوب می شوند.