مبارزه بیولوژیک با آفات انار در سطح ۴۰ هکتار از باغات نجف آباد
مبارزه بیولوژیک با آفات انار در سطح ۴۰ هکتار از باغات نجف آباد

رئیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: استفاده از مبارزه بیولوژیک بهترین راه مقابله با آفت کرم گلوگاه انار به شمار می آید و در همین راستا طی سال جاری از مجموع ۶۵۰ هکتار سطح زیر کشت این محصول مهم، در چهل هکتار با استفاده از ۲۴۰ هزار زنبور تریکو گراما در طی ده مرحله […]

رئیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: استفاده از مبارزه بیولوژیک بهترین راه مقابله با آفت کرم گلوگاه انار به شمار می آید و در همین راستا طی سال جاری از مجموع ۶۵۰ هکتار سطح زیر کشت این محصول مهم، در چهل هکتار با استفاده از ۲۴۰ هزار زنبور تریکو گراما در طی ده مرحله موثرترین شکل مبارزه با آفت مذکور به اجرا در آمده است.
مجتبی مطهری رئیس اداره جهاد کشاورزی این شهر در حاشیه یکی از جلسات اداری با اعلام این مطلب افزود:« از دیگر روشهای مقابله با این آفت مهم که میزان خسارت آن در رقم های مختلف انار بین ۱۵ تا نود درصد مشاهده شده، استفاده از دستگاه پرچم زدا جهت حذف پرچم های داخل گلوگاه میوه های انار است که با از بین بردن محل تخم ریزی حشره مذکور، به میزبان قابل توجهی از خسارت به محصول جلوگیری می کند.»
مطهری ادامه داد:« از مهمترین واریته های این محصول با عملکرد ۸ تن در هکتار که در سال جاری خشکسالی و سرمازدگی باردهی درصدی از باغات آن را با مشکل مواجه کرده می توان به ارقام جلال آباد،نادری ارستان،ملس و ترش ساوه اشاره کرد.»
وی افزود:« به دنبال درخواست دانشجویان رشته باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان جهت بازدید از انارستان ۳۸۵ هکتاری منطقه جلال آباد،طی بازدید صورت گرفته از این مجموعه، مهندس پرور رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی نجف آباد اطلاعاتی مانند سطح زیر کشت،نحوه مدیریت یکپارچه،مراحل مختلف رشد،عوامل خسارت زا، تغذیه درختان و نحوه آبیاری قطره ای این طرح را در اختیار دانشجویان قرار داد.»
تشکیل دومین جلسه اعتبارات خرد زنان روستایی حاجی آباد آخرین خبری بود که مطهری با اعلام آن اظهار داشت:« در این جلسه که با حضور کارشناسان ترویج اداره کل جهاد کشاورزی استان برگزار شد،گزارش فعالیت های زنان این روستا در موضوعاتی مانند کشت زعفران، پرورش گل های آپارتمانی،تولید ورمی کمپوست،پرورش مرغ بومی، فعال کردن انواع صنایع تبدیلی و راه اندازی گلخانه های صیفی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان آن نیز راهنمایی های لازم جهت تسریع در چنین فعالیت هایی از سوی کارشناسان مربوطه انجام گرفت.»

منبع خبر: najafabadnews.ir