متکدیان تهران شناسنامه دارد خواهند شد
متکدیان تهران شناسنامه دارد خواهند شد

 ابوترابی: این کار باعث می شود که برای اشخاص استعلام و بحث های نظارت و برنامه ریزی صورت گیرد و زمانی که نیاز است مورد حمایت قرار بگیرند و این باعث می شود که یک بانک اطلاعاتی فردی از هر متکدی داشته باشیم. به گزارش سرویس اجتماعی و فرهنگی اول نیوز، مدیرکل اجتماعی استاندار تهران […]

 ابوترابی: این کار باعث می شود که برای اشخاص استعلام و بحث های نظارت و برنامه ریزی صورت گیرد و زمانی که نیاز است مورد حمایت قرار بگیرند و این باعث می شود که یک بانک اطلاعاتی فردی از هر متکدی داشته باشیم.

به گزارش سرویس اجتماعی و فرهنگی اول نیوز، مدیرکل اجتماعی استاندار تهران از شناسنامه دار شدن متکدیان شهر تهران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بر اساس این طرح مشخصات متکدیان پس از جمع‌آوری و غربالگری بر اساس هویت شناسنامه‌ای ثبت و نگهداری می‌شود.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضائی و حقوق درمورد این طرح به خبرنگار اول نیوز گفت: منظور سابقه ی کیفری آنهاست. چون متکدی گری جرم است و منظور ایشان از شناسنامه دار شدن بانک اطلاعات تکدی گری در سیستم تشخیص هویت افراد داشته باشند.
وی افزود: این کار باعث می شود که برای اشخاص استعلام و بحث های نظارت و برنامه ریزی صورت گیرد و زمانی که نیاز است مورد حمایت قرار بگیرند و این باعث می شود که یک بانک اطلاعاتی فردی از هر متکدی داشته باشیم.
نماینده مردم تیران و نجف‌آباد ادامه داد: این کار یک نوع حمایت از متکدی گریان و برنامه ریزی برای آنهاست و برای برنامه ریزی ها می تواند مفید واقع شود. یک برنامه ی مستلزم خوب نیاز به یک آمارگیری اساسی دارد.
ابوترابی درمورد اجرایی شدن این طرح در سال ۹۲ گفت: ما از لحاظ قانونی در این زمینه مشکل خاصی نداریم و فقط اجرای این طرح مانده است.