مثبت شدن کرونا برای ۲۰ نفر در نجف آباد
مثبت شدن کرونا برای ۲۰ نفر در نجف آباد
فارس:  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تا ظهر دوشنبه نوزدهم اسفند 98 از هزار و هشتاد و پنج مورد مشکوک به کرونا در اصفهان نمونه گیری شده که از این تعداد فقط 323 مورد جواب مثبت داشته که سهم نجف آباد از این تعداد به بیست نفر افزایش پیدا کرده است.

مثبت شدن کرونا برای ۲۰ نفر در نجف آباد

فارس:  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تا ظهر دوشنبه نوزدهم اسفند ۹۸ از هزار و هشتاد و پنج مورد مشکوک به کرونا در اصفهان نمونه گیری شده که از این تعداد فقط ۳۲۳ مورد جواب مثبت داشته که سهم نجف آباد از این تعداد به بیست نفر افزایش پیدا کرده است.

آرش نجیمی افزود: از تعداد افراد مبتلای قطعی به کرونا در استان اصفهان ۲۰۴ مرد و ۱۱۶ نفر زن بوده اند که میانگین سنی آنها ۵۸ ساال است.  ۲۵ نفر از بیماران مبتلا به کرونا در استان اصفهان بهبود یافته‌اند و ۲۸۳ نفر هنوز در بیمارستان‌ها بستری هستند. تعداد فوتی‌ها نیز به ۱۵ نفر رسیده است.

در سطح استان اصفهان، آمار کرونا مربوط به کاشان و آران و بیدگل به صورت جداگانه اعلام می شود ولی در دیگر نقاط استان، شهر اصفهان تاکنون با ۱۸۰ مورد بیشترین آزمایش مثبت کرونا را داشته و در رده بعدی نجف آباد با بیست و شاهین شهر با شانزده مورد قرار گرفته اند.

کمترین آمار هم متعلق به شهرهایی مانند فریدن و چادگان هر کدام با دو مورد، سمیرم با سه مورد و خوانسار با چهار مورد است.

ضدعفونی کرونا

ضدعفونی کرونا

مثبت شدن کرونا برای ۲۰ نفر در نجف آباد