مجاهدین خلق در نجف آباد
مجاهدین خلق در نجف آباد
اوایل56 فعالیت مجاهدین خلق (منافقین) در نجف‌آباد به واسطۀ دانشجوهای نجف‌آبادی که در تهران درس می‌خواندند، رونق خوبی گرفته بود. بعد از اعلام رسمی تغییر ایدئولوژی سازمان در سال54، خیلی‌ها مارکسیست شدند ولی بچه‌های نجف‌آباد بیشتر از طیف مذهبی‌ها بودند.

مجاهدین خلق در نجف آباد

اوایل۵۶ فعالیت مجاهدین خلق (منافقین) در نجف‌آباد به واسطۀ دانشجوهای نجف‌آبادی که در تهران درس می‌خواندند، رونق خوبی گرفته بود. بعد از اعلام رسمی تغییر ایدئولوژی سازمان در سال۵۴، خیلی‌ها مارکسیست شدند ولی بچه‌های نجف‌آباد بیشتر از طیف مذهبی‌ها بودند.

هر جوان انقلابی که اعلامیه‌های سازمان را می‌خواند، حسابی تحریک می‌شد و به آب و آتش می‌زد. بیشتر جزوه‌هایشان را گیر می‌آوردم و تا همین الآن هم نگه داشتم.

تعداد جزوات محدود بود و رفتم توی فکر تکثیر. «حسینعلی رستگاری» که از قدیمی‌های چاپ‌خانه در نجف‌آباد بود، طبقۀ پایین پاساژ منوچهری در وسط شهر چاپخانه داشت و مخفیانه اقلام ممنوعه‌ای مثل تصاویر و اعلامیه‌های امام را چاپ می‌زد. این کار برایش دردسر و سختی‌های زیادی داشت ولی آدم مومن، انقلابی و پر دل و جراتی بود. یک‌بار که برایش سفارش جدید برده بودم، گفت: «یه دستگاه فتوکپی آلمانی در انبار دارم که به دردم نمی‌خوره. می‌خوای بدمش به شما؟!»
از خدا خواسته، قبول کردم و دستگاه را بردم خانه‌مان.

📌سال۵۴ بیشتر رهبران اصلی مجاهدین در زندان بودند. تقی شهرام یکی از چهره‌های سرشناس مجاهدین از زندان فرار کرد و باقیماندۀ اعضا را تشکل دوباره‌ای داد. او مدتی بعد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اعتقادات مذهبی را کنار گذاشته و مارکسیست شده‌اند. این تغییر ایدئولوژی به زندان‌های رژیم هم کشیده شد و بیرون از زندان با ترور صمدیه لباف و شریف واقفی (صاحب نام دانشگاه صنعتی شریف) از چهره‌های شاخص مجاهدین به دست قشر مارکسیست همراه شد.

📌به روایت یکی از مبارزان دوران انقلاب در نجف آباد

تصاویر انقلاب در نجف آباد

تصاویر انقلاب در نجف آباد

مجاهدین خلق در نجف آباد