مجموعه۹۳(جام جنایی)
مجموعه۹۳(جام جنایی)

توجه:فایلهای ذیل در قالب بنر و پوستر بدون هیچ مشکل فنی قابل چاپ می باشد.برای دریافت فایل قابل چاپ بر روی لینک های زیر تصاویر کلیک کنید. تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند پیروزی مقاومت اسلامی فلسطین

توجه:
فایلهای ذیل در قالب بنر و پوستر بدون هیچ مشکل فنی قابل چاپ می باشد.

برای دریافت فایل قابل چاپ بر روی لینک های زیر تصاویر کلیک کنید. 

تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند

«غزه» طراح:محمود آزادنیا(مشهد)

«غزه» طراح:محمود آزادنیا(مشهد)

«جام جنایی غزه» طراح:سید جواد موسوی(قم)

«جام جنایی غزه»
طراح:سید جواد موسوی(قم)

«امروز غزه عاشوراست» طراح:سیدمحمدرضا میری(مشهد)

«امروز غزه عاشوراست»
طراح:سیدمحمدرضا میری(مشهد)

«ساعدونی» طراح:مرتضی حاجیانی(قم)

«ساعدونی»
طراح:مرتضی حاجیانی(قم)

«جام جنایی غزه» طراح:مرتضی حاجیانی(قم)

«جام جنایی غزه»
طراح:مرتضی حاجیانی(قم)

«پاره ای از تن اسلام» طراح:حامد امامی(مشهد)

«پاره ای از تن اسلام»
طراح:حامد امامی(مشهد)

«هدیه جام جهانی» طراح:حامد امامی(مشهد)

«هدیه جام جهانی»
طراح:حامد امامی(مشهد)

«آزاد خواهد شد» طراح:محمود بازدار(مشهد)

«آزاد خواهد شد»
طراح:محمود بازدار(مشهد)

«بازی ناجوانمردانه بس است» طراح:مرجانه رنجبر(تهران)

«بازی ناجوانمردانه بس است»
طراح:مرجانه رنجبر(تهران)

«دشمن اصلی» طراح:مرجانه رنجبر(تهران)

«دشمن اصلی»
طراح:مرجانه رنجبر(تهران)

«بشکند» طراح:محمد لطفی(مشهد)

«بشکند»
طراح:محمد لطفی(مشهد)

«غزه» طراح:سید مهدی موسوی (اردبیل)

«غزه»
طراح:سید مهدی موسوی (اردبیل)

«جنایات جهانی» طراح:سید سجاد ابوترابی(اهواز)

«جنایات جهانی»
طراح:سید سجاد ابوترابی(اهواز)

«کارت زرد» طراح:امین رضا حاجی(گناباد)

«کارت زرد»
طراح:امین رضا حاجی(گناباد)

«یک عصرانه ی اسرائیلی» طراح:آزاده قربانی(مشهد)

«یک عصرانه ی اسرائیلی»
طراح:آزاده قربانی(مشهد)

«دروازه بان» طراح:سمانه نخعی(کرمان)

«دروازه بان»
طراح:سمانه نخعی(کرمان)

«این جام هم جنایی بود» طراح:ریحانه سادات سجادی(مشهد)

«این جام هم جنایی بود»
طراح:ریحانه سادات سجادی(مشهد)

«بر سر مردم بی دفاع غزه موشک می ریزند...» طراح:سجاد محمودی لیرزردی

«بر سر مردم بی دفاع غزه موشک می ریزند…»
طراح:سجاد محمودی لیرزردی

«جام جنایی غزه2014» طراح:سجاد محمودی لیرزردی

«جام جنایی غزه۲۰۱۴»
طراح:سجاد محمودی لیرزردی

«مرگ بر اسرائیل» طراح:آرزو آقابابائیان(اصفهان)

«مرگ بر اسرائیل»
طراح:آرزو آقابابائیان(اصفهان)

«ارتقاء سنگ ها» طراح:مجتبی غریب نواز(مشهد)

«ارتقاء سنگ ها»
طراح:مجتبی غریب نواز(مشهد)

«لانه عنکبوت» طراح:سید محمدرضا میری(مشهد)

«لانه عنکبوت»
طراح:سید محمدرضا میری(مشهد)

«پرواز را حلاوتی دیگر است» طراح:محبوبه جوادی پور(مشهد)

«پرواز را حلاوتی دیگر است»
طراح:محبوبه جوادی پور(مشهد)

«شاه گلهای جام جنایی غزه» طراح:منصوره جوادی پور(مشهد)

«شاه گلهای جام جنایی غزه»
طراح:منصوره جوادی پور(مشهد)

«تعویض طلایی» طراح:نهضت مردمی پوستر انقلاب

«تعویض طلایی»
طراح:نهضت مردمی پوستر انقلاب

«+18» طراح:امیر خالقی(مشهد)

«+۱۸»
طراح:امیر خالقی(مشهد)

پیروزی مقاومت اسلامی فلسطین

از پس داعش همین شیربچه‌های حزب الله لبنان و عراق برخواهند آمد؛ ایرانی‌ها بمانند برای نبرد نهایی … الیس الصبح بقریب؟

از پس داعش همین شیربچه‌های حزب الله لبنان و عراق برخواهند آمد؛ ایرانی‌ها بمانند برای نبرد نهایی … الیس الصبح بقریب؟