محاکمه قاتل شهید شاهسنایی در اصفهان+تصاویر
محاکمه قاتل شهید شاهسنایی در اصفهان+تصاویر
ایرنا: دومین جلسه رسیدگی به پرونده مصطفی صالحی قاتل پاسدار شهید سجاد شاه سنایی که در اغتشاشات دی سال 1396 در کهریزسنگ نجف آباد هدف اصابت گلوله قرار گرفت، برگزار شد.

محاکمه قاتل شهید شاهسنایی در اصفهان+تصاویر

ایرنا: دومین جلسه رسیدگی به پرونده مصطفی صالحی قاتل پاسدار شهید سجاد شاه سنایی که در اغتشاشات دی سال ۱۳۹۶ در کهریزسنگ نجف آباد هدف اصابت گلوله قرار گرفت، برگزار شد.

احمد خسروی وفا رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: طی این جلسه اتهامات متهم ردیف اول و دیگر متهمان بررسی و وکلای مدافع طرفین به بیان دفاعیات خود پرداختند.

مصطفی صالحی فرزند فتحعلی معروف به «مصطفی فتل» متهم است با شلیک اسلحه شکاری، شاهسنایی از پاسداران نیروی هوا فضای سپاه که برای برقراری امنیت در صحنه حضور داشت را به شهادت رسانده و شش نفر دیگر را هم مجروح کرده است.

امر الله صالحی متهم ردیف دوم این پرونده است.

شهید سجاد شاهسنائی

شهید سجاد شاهسنائی

محاکمه قاتل شهید شاهسنایی در اصفهان+تصاویر

 

 

دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی