محدودیت های مالیاتی برای رونق تولید در اصفهان
محدودیت های مالیاتی برای رونق تولید در اصفهان
بازار: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: بودجه‌های مالیاتی خلاف قانون، از جدی ترین موانع رونق تولید در اصفهان است و مافیای مالیاتی در قالب‌های مختلف بر این مشکل می افزاید.

محدودیت های مالیاتی برای رونق تولید در اصفهان

بازار: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: بودجه‌های مالیاتی خلاف قانون، از جدی ترین موانع رونق تولید در اصفهان است و مافیای مالیاتی در قالب‌های مختلف بر این مشکل می افزاید.

ابوالفضل ابوترابی اعلام کرد: رفع این مشکلات نیاز به اصلاح ساختاری دارد و باید نظام اداری درگیر در کشور و کاغذبازی، موانع، قانون چک و غیره اصلاح شود و از سویی دیگر مشکلات کارخانه‌ها و صنعت‌گران مورد به مورد به مسئولان بازتاب داده شود.

ابوترابی اظهار داشت: کمیسیونی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده که کالاهای تولیدشده در کشور با استانداردهای لازم و رفع نیاز کشور مطابقت داشته باشد، در این صورت واردات کالاهای مشابه ممنوع می‌شود.

وی افزود: سایتی در وزارت صمت وجود دارد که تولیدکنندگان می‌تواند با وجود این دو شرط در آن اعلام کنند و یا به من نامه بدهند تا به معاون وزیر صمت برای ممانعت کالاهای مشابه اطلاع دهم؛ آخرین مورد پیگیری شده واردات اتوبوس برقی بود که تحت عنوان کمیسیون حمایت از تولید داخل به این مسئله ورود پیدا کردیم.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

محدودیت های مالیاتی برای رونق تولید در اصفهان