مداحی و سینه‌زنی نیروهای جهاد نجف‌آباد در سال۶۵+فیلم
مداحی و سینه‌زنی نیروهای جهاد نجف‌آباد در سال۶۵+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که تابستان65 ضبط شده، تعدادی از رزمندگان جهاد نجف‌آباد، لشکر8نجف و دیگر یگان‌های نظامی در حال مداحی و سینه‌زنی دیده می‌شوند.

مداحی و سینه‌زنی نیروهای جهاد نجف‌آباد در سال۶۵+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که تابستان۶۵ به مناسبت شهادت شهیدان کاظم حجتی و احمدرضا ابراهیمی از نیروهای شاخص جهاد‌سازندگی نجف‌آباد ضبط شده، تعدادی از رزمندگان جهاد نجف‌آباد، لشکر۸نجف و دیگر یگان‌های نظامی در حال مداحی و سینه‌زنی دیده می‌شوند.
در این فیلم که به احتمال زیاد توسط مرحوم محمود اصفهانی و در نجف‌آباد ضبط شده، برنامه با قرائت آیاتی از قرآن شروع شده و در ادامه بخش مداحی آغاز می‌شود که طی آن دوربین گاهی چرخیده و تصویر حاضرین را نشان می‌دهد.
در اولین حرکت دوربین، تصاویر نصب شده از شهدای نجف‌آباد و جهادسازندگی این شهر بر روی دیوار نشان داده می‌شود که در بین آن‌ها، فیلمبردار تمرکز بیشتری بر تصویر شهید ابولقاسم حجتی از فرماندهان شاخص جهاد نجف‌آباد دارد.
به نظر می‌رسد در بین حاضرین چند افسر ارتشی هم حضور دارند که شاید به دلیل گرامیداشت شهید محمدرضا ابراهیمی باشد. شهید ابراهیمی، در اوایل دفاع مقدس همراه با چند نیروی دیگر از جهاد نجف‌آباد، به ارتش رفته و دوره‌ای فشرده برای استفاده از تانک‌های غنیمتی را می‌گذرانند.
این شهید به همراه چهره‌های دیگری مانند شهید محمدعلی حجتی، اولین گردان زرهی دوران دفاع‌مقدس را خارج از مجموعه ارتش تشکیل داده که این گردان به عنوان زیرمجموعه جهاد نجف‌آباد، بعدها جدا شده و به تیپ نجف اشرف ملحق می‌گردد.
شهیدان کاظم حجتی و احمدرضا ابراهیمی در جریان مراحل تکمیلی عملیات والفجر۸، تیرماه سال۶۵ در شبه جزیره فاو به شهادت می‌رسند.
تصاویر، تزیینی هستند.

جهاد سازندگی

جهاد سازندگی

 

مداحی و سینه‌زنی نیروهای جهاد نجف‌آباد در سال۶۵+فیلم