مداحی و سینه‌زنی نیروهای لشکر۸نجف‌ در سال۶۱
مداحی و سینه‌زنی نیروهای لشکر۸نجف‌ در سال۶۱
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که (به احتمال زیاد) بهمن 61 و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) ضبط شده، برنامه مداحی و سینه‌زنی تعدادی از نیروهای لشکر۸نجف‌اشرف، نشان داده شده است.

مداحی و سینه‌زنی نیروهای لشکر۸نجف‌ در سال۶۱

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که (به احتمال زیاد) بهمن ۶۱ و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) ضبط شده، برنامه مداحی و سینه‌زنی تعدادی از نیروهای لشکر۸نجف‌اشرف، نشان داده شده است.

در ابتدای فیلم، حرکت تعدادی از نیروها و خودروها نشان داده شده و در ادامه دوربین به سراغ محل برگزاری برنامه مداحی می‌رود.

هم‌زمان با اجرای برنامه، دیده‌بوسی و خوش و بش تعدادی از رزمندگان در حاشیه مراسم هم به چشم دوربین می‌آید.

نشان دادن صحنه‌ای از غروب آفتاب و نمای نزدیک از چهره برخی حاضرین، دیگر قسمت‌های قابل توجه این فیلم هستند.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مداحی و سینه‌زنی نیروهای لشکر۸نجف‌ در سال۶۱