مدیران کانون های انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد  نجف‌آباد تشکیل جلسه دادند
مدیران کانون های انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد  نجف‌آباد تشکیل جلسه دادند

ایلنا: مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در نشست مدیران کانون انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان بر گسترش فعالیت‌های آموزشگاه‌های آزاد تاکید کرد. به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، ابوطالب جلالی اظهار داشت: در یکساله گذشته شاخص‌ترین فعالیت در استان اصفهان تغییر روش ارائه آموزش‌های مهارتی در بخش دولتی و […]

ایلنا: مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در نشست مدیران کانون انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان بر گسترش فعالیت‌های آموزشگاه‌های آزاد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، ابوطالب جلالی اظهار داشت: در یکساله گذشته شاخص‌ترین فعالیت در استان اصفهان تغییر روش ارائه آموزش‌های مهارتی در بخش دولتی و گسترش آن به بخش خصوصی بگونه‌ای بوده است که رشته‌های موازی شامل حرفه‌های خدماتی و کم هزینه بر از بخش دولتی تعدیل و به آموزشگاه‌های آزاد انتقال یابد. تا زمانی باید این پروژه پیش برود که بحث اقتصادی بودن و توجیه پیدا کردن آموزشگاه‌های آزاد ملموس شده و دغدغه‌ای نداشته باشند.

وی در ادامه بر ترویج آموزش‌های مهارتی در بخش خصوصی و استفاده از تمامی امکانات و فضای موجود حتی در تعدد شیف‌های کاری تاکید کرد و افزود: ‌ معنای آموزش این نیست که مدیر آموزشگاه فقط در مکان جغرافیایی خود استانداردهای مهارتی را اجرا نماید بلکه با حضور در مکان‌های اجتماعی مختلف و طبق نیازسنجی آموزشهای مهارتی در قالب بخشی از استاندارد یا کل استاندارد را اجرا نماید.

در پایان این گردهمایی توسط کانون انجمن صنفی شهرستان دوره آموزشی کوتاه مدت حقوق شهروندی و برخورد کریمانه برای مدیران آموزشگاه‌ها برگزار شد و توسط خانم دانش پژوه مدیر آموزشگاه صنایع غذایی دنیای هنر از حاضرین پذیرایی شد.

همچنین دهقان رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد شهرستان نجف آباد و معین سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران این شهرستان از دیگر سخنرانان این همایش بودند.