مدیر غیر دلسوز، لیاقت ادامه کار ندارد
مدیر غیر دلسوز، لیاقت ادامه کار ندارد
امام جمعه نجف آباد مردم را قدردان مسئولان زحمتکش و خدوم خواند و ادامه داد: مدیری که دلسوز مردمش نباشد، لیاقت ادامه مسئولیت ندارد. برخی مسئولان ما، ملزومات و توانایی های لازم برای ایفای نقش در جایگاه واگذار شده به آن ها را ندارند.

مدیر غیر دلسوز، لیاقت ادامه کار ندارد

امام جمعه نجف آباد مردم را قدردان مسئولان زحمتکش و خدوم خواند و ادامه داد: مدیری که دلسوز مردمش نباشد، لیاقت ادامه مسئولیت ندارد. برخی مسئولان ما، ملزومات و توانایی های لازم برای ایفای نقش در جایگاه واگذار شده به آن ها را ندارند.

ایمنا: امام جمعه نجف آباد در خطبه های این هفته گفت: حتی کسانی که به اصطلاح ملی گرا هستند و کاری به دین ندارند، اگر منصفانه مقایسه کنند متوجه خواهند شد که عزت امروز ایران اسلامی به هیچ وجه قابل مقایسه با دورانی که شاه مملکت همچون یک غلام در مقابل رییس جمهور آمریکا حاضر می شد، نیست.

انتقاد از وجود احساس پارتی بازی در دستگاه های اداری به عنوان یک ظلم آشکار به مردم و نظام آخرین مطلبی بود که حسناتی با بیان آن اذعان داشت: برخی برخوردهای نامناسب مسئولان در رده های مختلف، زمینه روگردانی مردم از اسلام و نظام را فراهم می کند.

مصطفی حسناتی

مصطفی حسناتی

مدیر غیر دلسوز، لیاقت ادامه کار ندارد