مراسم تکبیر گویی و نورافشانی نجف آباد+تصاویر
مراسم تکبیر گویی و نورافشانی نجف آباد+تصاویر
پایگاه خبری شهرداری: دیشب مراسم تکبیرگویی و نورافشانی شب 22بهمن در میدان امام خمینی (باغملی) برگزار شد. در این برنامه که با همکاری شهرداری، بسیج، نیروی انتظامی، لشکر8 نجف اشرف و دیگر مجموعه ها برگزار شد، حاضرین شاهد اجرای چند سرود انقلابی و رزم نوازی نیروهای لشکر8 در کنار نورافشانی و تکبیرگویی بودند.

مراسم تکبیر گویی و نورافشانی نجف آباد+تصاویر

پایگاه خبری شهرداری: دیشب مراسم تکبیرگویی و نورافشانی شب ۲۲بهمن در میدان امام خمینی (باغملی) برگزار شد. در این برنامه که با همکاری شهرداری، بسیج، نیروی انتظامی، لشکر۸ نجف اشرف و دیگر مجموعه ها برگزار شد، حاضرین شاهد اجرای چند سرود انقلابی و رزم نوازی نیروهای لشکر۸ در کنار نورافشانی و تکبیرگویی بودند.

این مراسم در سال های گذشته به میزبانی پارک کوهستان برگزار می شد ولی امسال در مرکزی ترین نقطه شهر اجرا گردید.

تکبیرگویی و نورافشانی سال98

تکبیرگویی و نورافشانی سال۹۸

مراسم تکبیر گویی و نورافشانی نجف آباد+تصاویر