مراسم وداع با شهید براتی خادم مجموعه یادمان شهدا
مراسم وداع با شهید براتی خادم مجموعه یادمان شهدا
مراسم وداع با پیکر پاسدار شهید یحیی براتی از شهدای حمله تروریستی زاهدان، ساعت پنج عصر امروز در یادمان شهدای نجف آباد برگزار خواهد شد.
شهید یحیی براتی

شهید یحیی براتی

شهید یحیی براتی

شهید یحیی براتی

مراسم وداع با شهید براتی خادم مجموعه یادمان شهدا

مراسم وداع با پیکر پاسدار شهید یحیی براتی از شهدای حمله تروریستی زاهدان، ساعت پنج عصر امروز در یادمان شهدای نجف آباد برگزار خواهد شد.

شهید یحیی براتی یکی از خادمان یادمان شهدای نجف آباد امروز ساعت ۵ عصر  در محل یادمان به گرد دوستان خود می آید.

 

 

 

 

 

 

 

مراسم وداع با شهید براتی خادم مجموعه یادمان شهدا