مراقبت از نفوذ آمریکا بعد از برجام -نماز جمعه۱۳۹۴/۰۸/۱۷
مراقبت از نفوذ آمریکا بعد از برجام -نماز جمعه۱۳۹۴/۰۸/۱۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد، با بیان اینکه برجام باید با درایت و شجاعت اجرا شود گفت: باید مراقب باشیم آمریکا به واسطه برجام در نظام جمهوری اسلامی نفوذ نکند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد، با بیان اینکه برجام باید با درایت و شجاعت اجرا شود گفت: باید مراقب باشیم آمریکا به واسطه برجام در نظام جمهوری اسلامی نفوذ نکند