مرحله نخست طرح پست ۴۰۰ کیلوولت نجف آباد وارد مدار شد
مرحله نخست طرح پست ۴۰۰ کیلوولت نجف آباد وارد مدار شد
حیات:مرحله نخست طرح پست ۴۰۰ کیلوولت نجف آباد که یکی از ۱۸۰ طرح استراتژیک صنعت برق برای عبور موفق از اوج بار امسال است، با ظرفیت ۲۰۰ مگاولت آمپر و با هزینه‌ای بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال برقدار و به شبکه سراسری متصل شد.

مرحله نخست طرح پست ۴۰۰ کیلوولت نجف آباد وارد مدار شد

حیات:مرحله نخست طرح پست ۴۰۰ کیلوولت نجف آباد که یکی از ۱۸۰ طرح استراتژیک صنعت برق برای عبور موفق از اوج بار امسال است، با ظرفیت ۲۰۰ مگاولت آمپر و با هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان برقدار و به شبکه سراسری متصل شد.

سعید محسنی، مدیرعامل این شرکت هدف از اجرای این طرح را افزایش ظرفیت و پایداری شبکه غرب اصفهان اعلام کرد و گفت: طرح کامل پست مذکور در سه فاز اجرایی با برآورد هزینه ای بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته که برای اجرای مرحله نخست پست و خط انتقال آن  بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان و از تجهیزات موجود در انبار استفاده شده که با تلاش متخصصان صنعت برق اصفهان مرحله نخست طرح در اواخر خرداد ماه همزمان با شروع اوج بار در غرب اصفهان برقدار و وارد مدار شد.

محمدرضا نوحی معاون طرح توسعه این شرکت نیز گفت: در مرحله نخست طرح ترانسفورماتوری با ظرفیت ۲۰۰ مگاولت آمپر با ۶ بی ۶۳ کیلوولت خروجی با تلاش شبانه روزی تا قبل از اوج بار به بهره برداری رسید.

وی افزود: در مراحل بعدی طرح به ترتیب ترانفورماتور دوم با ظرفیت ۲۰۰ مگاولت آمپر و قطرهای ۴۰۰ کیلوولت مربوط به خطوط تازه ساخت اسلام آباد – نجف آباد و اصلاح آرایش باسبار و تکمیل قطرهای ۴۰۰ کیلوولت پست نجف آباد انجام خواهد شد.

پست ۴۰۰ کیلوولت نجف آباد

پست ۴۰۰ کیلوولت نجف آباد

مرحله نخست طرح پست ۴۰۰ کیلوولت نجف آباد وارد مدار شد