مرحله چهارم تهیه بسته های معیشتی برای نیازمندان در نجف آباد+فیلم
مرحله چهارم تهیه بسته های معیشتی برای نیازمندان در نجف آباد+فیلم
این کمک ها به همت پایگاه رسالت، حوزه حضرت معصومه علیها السلام و ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد ویژه آسیب دیدگان از کرونا تهیه شده است.

مرحله چهارم تهیه بسته های معیشتی برای نیازمندان در نجف آباد+فیلم

این کمک ها به همت پایگاه رسالت، حوزه حضرت معصومه علیها السلام و ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد ویژه آسیب دیدگان از کرونا تهیه شده است.

مرحله چهارم تهیه بسته های معیشتی برای نیازمندان در نجف آباد+فیلم