مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان لشکر۸نجف+تصاویر
مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان لشکر۸نجف+تصاویر
مرحوم سیف الله رهنما از قدیمی ترین نیروها و فرماندهان لشکر 8 نجف اشرف و یکی از نزدیک ترین فرماندهان به شهید احمد کاظمی، پنج شنبه 25 آبان 1402، پس از تحمل یک دوره بیماری، درگذشت و به یاران شهیدش پیوست.

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان لشکر۸نجف+تصاویر

مرحوم سیف الله رهنما از قدیمی ترین نیروها و فرماندهان لشکر ۸ نجف اشرف و یکی از نزدیک ترین فرماندهان به شهید احمد کاظمی، پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲، پس از تحمل یک دوره بیماری، درگذشت و به یاران شهیدش پیوست.

پیکر مرحوم رهنما، در زادگاهش روستای حسن آباد شهر ابریشم به خاک سپرده شد.

آگهی ترحیم مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر 8 نجف اشرف در دوران دفاع مقدس

آگهی ترحیم مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر 8 نجف اشرف در دوران دفاع مقدس

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر 8 نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. اسفند 1400

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. اسفند ۱۴۰۰

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر 8 نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. مهر 96

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. مهر ۹۶

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. نفر اول از راست

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. نفر اول از راست

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. نفر سمت چپ

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. نفر سمت چپ

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. سمت چپ

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. سمت چپ

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. سمت چپ

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. سمت چپ

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس.  نفر وسط

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. نفر وسط

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس.

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس.

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. سمت راست در جلو

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. سمت راست در جلو

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. سمت چپ در کنار مرتضی قربانی

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. سمت چپ در کنار مرتضی قربانی

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. نفر سوم از چپ

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. نفر سوم از چپ

 مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. نفر اول از راست

مرحوم سیف الله رهنما از فرماندهان ارشد و شناخته شده لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس. نفر اول از راست