مردم هنوز هیچ‌چیزی از برجام ندیده‌اند
مردم هنوز هیچ‌چیزی از برجام ندیده‌اند

هیئت نظارت بر برجام در پیگیری بدعهدی آمریکا کوتاهی می‌کند. خبرگزاری تسنیم: ابوترابی با اشاره به ۲۵ طرح تحریمی آمریکا علیه ایران گفت: آمریکا برجام را نقض کرده اما هیئت نظارت بر برجام در داخل کشور در زمینه بدعهدی آمریکا کوتاهی می‌کند. وی پیرامون تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران اظهار داشت: کنگره آمریکا اکنون ۲۵ طرح تحریم […]

هیئت نظارت بر برجام در پیگیری بدعهدی آمریکا کوتاهی می‌کند.

خبرگزاری تسنیم: ابوترابی با اشاره به ۲۵ طرح تحریمی آمریکا علیه ایران گفت: آمریکا برجام را نقض کرده اما هیئت نظارت بر برجام در داخل کشور در زمینه بدعهدی آمریکا کوتاهی می‌کند.

وی پیرامون تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران اظهار داشت: کنگره آمریکا اکنون ۲۵ طرح تحریم علیه ایران را در نوبت دارد که یکی از این ۲۵ طرح بحث ممنوعیت فروش هواپیما به ایران است، به رغم اینکه این موضوع به صراحت در برجام آمده پس تصویب این طرح نقض برجام محسوب می‌شود.

وی افزود: بارها و بارها انتقاد خود را از هیئت نظارت بر برجام در ایران اعلام کرده‌ایم، یعنی اجباری در برجام مبنی بر فروش هواپیما از سوی آمریکا به ایران مطرح شده که اکنون نقض شده است، پس به طور طبیعی باید پرسید که چرا هیئت نظارت بر برجام در داخل کشور در این باره اقدامی انجام نمی‌دهد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر این، ۲۵ طرح در کنگره آمریکا علیه ما آماده است که تصویب این طرح‌ها در مراحل آخر قرار دارد و این تصمیم کنگره آمریکا در راستای نقض برجام است.

وی با بیان اینکه مردم هنوز هیچ‌چیزی از برجام ندیده‌اند، خاطرنشان کرد: برجام تا کنون برای مردم هیچ منفعتی نداشته و چیزی مبنی بر تأثیر مثبت از آن را در زندگی خود مشاهده نکرده‌اند.

ابوترابی با اشاره به اقدامات متقابل از سوی ایران، افزود: قرار بر این بود که هیئتی عالی مبنی بر دستور مقام معظم رهبری برای پیگیری ۹ شرطی که ایشان در زمان تصویب برجام بر آنها تأکید کردند تشکیل شود، این هیئت تاکنون ۲ جلسه داشته و رئیس جمهور رئیس این هیئت است که آنها نیز در این باره کوتاهی می‌کنند.