مزایده آهن آلات میدان میوه و تره بار نجف آباد
مزایده آهن آلات میدان میوه و تره بار نجف آباد
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد، آهن آلات محل سابق میدان میوه و تره بار این شهر را برآورد ارزش یک و نیم میلیارد تومان به مزایده گذاشته است.

مزایده آهن آلات میدان میوه و تره بار نجف آباد

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد، آهن آلات محل سابق میدان میوه و تره بار این شهر را برآورد ارزش یک و نیم میلیارد تومان به مزایده گذاشته است.

در این مزایده که مهلت دریافت اسناد آن تا ۱۳ مهر ماه ۹۹ اعلام شده، ۴۴سوله با وزن تقریبی ۱۸۵ تن به مزایده گذاشته می شود.

شهریور ۹۶، میدان جدید میوه و تره بار نجف آباد با سرمایه گذاری ۶۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی و در ۶۲ هزار متر مربع و در قالب بیش از هفتاد غرفه مجهز افتتاح شد. قرار است میدان قدیم، به عنوان  یکی از ایستگاه های طرح ریل باس نجف آباد به اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.

مزایده آهن آلات میدان میوه و تره بار نجف آباد

مزایده آهن آلات میدان میوه و تره بار نجف آباد

مزایده آهن آلات میدان میوه و تره بار نجف آباد