مزایده بخشی از اموال کاشی نیلو/ناامیدی امید کارگران
مزایده بخشی از اموال کاشی نیلو/ناامیدی امید کارگران

عصر دیروز بالاخره پس از مخالفت و مقاومت چندین ساعته کارگران باقی مانده در کارخانه کاشی نیلو، بخشی از تجهیزات این مجموعه به دلیل بدهی در قالب یک مزایده توقیف و به خارج کارخانه انتقال داده شد. البته برخی مسئولان ارشد شهرستان پیش از این به نمایندگان کارگران اعلام کرده بودند که با اجرای هر […]

عصر دیروز بالاخره پس از مخالفت و مقاومت چندین ساعته کارگران باقی مانده در کارخانه کاشی نیلو، بخشی از تجهیزات این مجموعه به دلیل بدهی در قالب یک مزایده توقیف و به خارج کارخانه انتقال داده شد.

البته برخی مسئولان ارشد شهرستان پیش از این به نمایندگان کارگران اعلام کرده بودند که با اجرای هر گونه حکم مزایده برای اموال این کارخانه مخالف هستند.

با توجه به بدهکاری های سنگین کارخانه کاشی نیلو به بانک ها و مجموعه های دولتی، تاکنون احکام مشابهی نیز برای  توقیف بخش های دیگری از اموال و تجهیزات این مجموعه صادر شده که در صورت اجرای آن ها امید کارگران برای نجات کارخانه ناامید خواهد شد.

ژنراتور برق اضطراری، لیفتراک و تراکتور جزء تجهیزاتی است که در اولین سری اجرای احکام مزایده  اموال نیلو، به خارج کارخانه انتقال داده شدند.

معوقات چندین ماهه حقوق و مزایای پرسنل، اخراج دهها کارگر و بدهی های بسیار سنگین به شرکت های خدمات رسان، بانک ها و مجموعه هایی مانند تامین اجتماعی از جمله معضلات گریبان گیر این کارخانه مشهور در دوران واگذاری به بخش خصوصی محسوب می شود.