مسابقات استانی دادرس جمعیت هلال احمر
مسابقات استانی دادرس جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسابقات استانی دادرس جمعیت هلال احمر با معرفی برگزیدگان در نجف آباد پایان یافت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسابقات استانی دادرس جمعیت هلال احمر با معرفی برگزیدگان در نجف آباد پایان یافت