مسابقه قوی ترین مردان زورخانه ای ایران در نجف آباد + فیلم
مسابقه قوی ترین مردان زورخانه ای ایران در نجف آباد + فیلم
با همکاری فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای و شهرداری نجف آباد، اولین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان زورخانه‌ای ایران به میزبانی نجف آباد برگزار شد.

مسابقه قوی ترین مردان زورخانه ای ایران در نجف آباد + فیلم

با همکاری فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای و شهرداری نجف آباد، اولین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان زورخانه‌ای ایران به میزبانی نجف آباد برگزار شد. این مسابقات که از ۲۹ اسفند تا ۱۴ فروردین ۹۸ برگزار شد، در قالب ۱۵ قسمت از شبکه ورزش پخش شد. در این مسابقات ۲۵ نفر از قوی‌ترین مردان ورزش‌های پهلوانی ایران از بیش از ۱۵ استان کشور شرکت داشتند.

قوی ترین مردان زورخانه ای ایران

قوی ترین مردان زورخانه ای ایران

قوی ترین مردان زورخانه ای ایران

قوی ترین مردان زورخانه ای ایران

قوی ترین مردان زورخانه ای ایران

قوی ترین مردان زورخانه ای ایران

مسابقه قوی ترین مردان زورخانه ای ایران در نجف آباد + فیلم