مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر
مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر
مشرق نیوز: مسجد نبی اکرم (ص) در بافت قدیم شهر علویجه (محله پاجوی) از توابع شهرستان نجف آباد واقع شده است. این بنا در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۸۵ به شماره ثبت (۱۸۱۰۵) در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده است.

مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر

مشرق نیوز: مسجد نبی اکرم (ص) در بافت قدیم شهر علویجه (محله پاجوی) از توابع شهرستان نجف آباد واقع شده است. این بنا در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۸۵ به شماره ثبت (۱۸۱۰۵) در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده است.

 این مسجد حدود ۵۰ مترمربع مساحت داشته و از سه فضای مربع شکل به هم پیوسته با طاق‌های عرق چینی تشکیل شده است و تخمین زده می‌شود حدود ۱۵۰ سال قدمت دارد.

مسجد نبی اکرم علویجه

مسجد نبی اکرم علویجه

مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر

مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه