مسیر شرکت سابیر نجف آباد، کُد ندارد
مسیر شرکت سابیر نجف آباد، کُد ندارد
در خبری که پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری نجف آباد با عنوان «نشست فنی بررسی طرح ساماندهی محور موسوم به جاده سابیر» منتشر کرده، معاون امور عمرانی فرمانداری اعلام کرده که محور مذکور، جزء نقاط حادثه خیر و راه های فاقد کُد شهرستان است.

مسیر شرکت سابیر نجف آباد، کُد ندارد

در خبری که پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری نجف آباد با عنوان «نشست فنی بررسی طرح ساماندهی محور موسوم به جاده سابیر» منتشر کرده، معاون امور عمرانی فرمانداری اعلام کرده که محور مذکور، جزء نقاط حادثه خیر و راه های فاقد کُد شهرستان است.

احمد رضا جعفر زاده ادامه داده: ساماندهی این محور از دغدغه ها و مطالبات به حق شهروندان است و دستگاه های اجرای ذیربط بایستی در تسریع این طرح همت کنند.

در این جلسه که یکشنبه دهم اردیبهشت۱۴۰۲ تشکیل شده، نمایندگان راهور، راهداری، راه و شهرسازی و شهرداری نجف آباد حضور داشته اند.

مسیر شرکت سابیر(از باغ بانوان به سمت جوزدان)، به دلیل این که در حوزه خدماتی هیچ کدام از شهرداری های نجف آباد و جوزدان نیست یا به قول معاون فرماندار کُد ندارد، از مشکلات مختلف زیرساختی رنج برده و هیچ کدام از این شهرداری ها، نمی توانند قانونا ریالی برای آن خرج کنند.

قبل از انقلاب، یک شرکت عمرانی خارجی با عنوان سابیر در  ابتدای این مسیر مستقر و مشغول فعالیت بوده که هنوز نیز بخشی از آثار آن وجود دارد.

فرمانداری نجف آباد

فرمانداری نجف آباد

مسیر شرکت سابیر نجف آباد، کُد ندارد