مشارکت ۳۳ درصدی نجف آبادی ها در سرشماری اینترنتی
مشارکت ۳۳ درصدی نجف آبادی ها در سرشماری اینترنتی

ایرنا:  سیروس محمودی فرماندار نجف آباد افزود: باپایان مرحله اینترنتی که با مشارکت ۱۳۳ هزار نجف آبادی همراه بود،عملیات اجرایی سرشماری حضوری نیز از ۲۸ مهر تا ۲۸ آبان ماه در منازل شهروندان انجام خواهد شد. وی اظهار کرد: ۱۰۲ نفر نیروی آموزش دیده برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در ستاد سرشماری شهرستان نجف […]

ایرنا:  سیروس محمودی فرماندار نجف آباد افزود: باپایان مرحله اینترنتی که با مشارکت ۱۳۳ هزار نجف آبادی همراه بود،عملیات اجرایی سرشماری حضوری نیز از ۲۸ مهر تا ۲۸ آبان ماه در منازل شهروندان انجام خواهد شد.
وی اظهار کرد: ۱۰۲ نفر نیروی آموزش دیده برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در ستاد سرشماری شهرستان نجف آباد فعالیت می کنند.
رئیس ستاد سر شماری نفوس و مسکن نجف آباد گفت: از بین ۱۰۲ نیروی این ستاد ۸۶ نفر به عنوان مامور سرشماری و ۱۶ نفر نیز کارشناس فنی با آنان همکاری دارند.
وی با بیان این که امکانات و تجهیزات مورد نیاز تامین شده است، اظهار امیدواری کرد: با پیش بینی های صورت گرفته کار اجرای طرح سرشماری در زمان مشخص شده به پایان برسد.
امسال در هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور برای نخستین بار از مرحله اینترنتی نیز استفاده شد.