مشکلات مردم علویجه بابت فعالیت معادن+فیلم
مشکلات مردم علویجه بابت فعالیت معادن+فیلم
صدا و سیما: فعالیت چندین معدن سنگ در محدوده شهر ده هزار نفری علویجه، مشکلات زیادی را برای ساکنان ایجاد کرده است.

مشکلات مردم علویجه بابت فعالیت معادن+فیلم

صدا و سیما: فعالیت چندین معدن سنگ در محدوده شهر ده هزار نفری علویجه، مشکلات زیادی را برای ساکنان ایجاد کرده است.

مجتبی راعی فرماندار شهرستان معتقد است در حال حاضر و طبق قانون، برای صدور مجوز فعالیت معدن، هیچ استعالامی از فرمانداری ها انجام نمی شود و این موضوع در یکی از نشست های مجمع نمایندگان مجلس استان نیز مطرح شده ولی هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

خبرنگار صدا و سیما، تلاش کرده از مسئولان صنعت و معدن و منابع طبیعی نیز در این خصوص مصاحبه بگیرد اما کسی پاسخگو نبوده است.

فرماندار نجف آباد

فرماندار نجف آباد

 

مشکلات مردم علویجه بابت فعالیت معادن+فیلم