مشکلات کاشی اصفهان را در تهران پیگیرم
مشکلات کاشی اصفهان را در تهران پیگیرم
موضوعاتی مانند مشکلات کارخانجات کاشی اصفهان، در حیطۀ وظایف استانداری و شورای تامین استان قرار گرفته و نماینده امکان دخالت در موضوع را ندارد ولی بنده از بعد نظارتی در قالب شکایت از شستا، سوال از وزیر تعاون و تذکر به دیگر مسئولان، موضوع را در تهران پیگیری می‌کنم.

مشکلات کاشی اصفهان را در تهران پیگیرم

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: موضوعاتی مانند مشکلات کارخانجات کاشی اصفهان، در حیطۀ وظایف استانداری و شورای تامین استان قرار گرفته و نماینده امکان دخالت در موضوع را ندارد ولی بنده از بعد نظارتی در قالب شکایت از شستا، سوال از وزیر تعاون و تذکر به دیگر مسئولان، موضوع را در تهران پیگیری می‌کنم.

ابوالفضل ابوترابی از ادامه پیگیری مسائل مربوط به چنین کارخانجاتی در کمیسیون‌های مربوطه مجلس خبر داد و با اشاره به محدودیت‌های قانونی برای ورود نماینده مجلس به پاره‌ای موضوعات و تعدد وظایف محول شده، اضافه کرد: البته پیگیری‌ها و اقداماتی که در این گونه موضوعات انجام می‌شود، چندان رسانه‌ای نشده و شهروندان به نسبت اطلاعات کمتری نسبت به این اقدامات دارند.

ابوترابی موضوع مزایده بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد را هم از این دست دانست و خاطر نشان ساخت: مجموعه نمایندگان مجلس، هیچ نقشی در تعیین رییس، نظارت بر عملکرد و صرف بودجه این مجموعه ندارند ولی با تعاملی که شکل گرفته، برخی همکاری‌ها مانند اختصاص نزدیک به سی و شش هکتار از اراضی دانشگاه به دپوی اولیه ریل‌باس نجف‌آباد، تحقق پیدا کرده است.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

مشکلات کاشی اصفهان را در تهران پیگیرم