مصاحبه ابراهیم ولایتی از نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم
مصاحبه ابراهیم ولایتی از نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال 61 و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در حوالی منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، ابراهیم ولایتی از نجف‌آباد صحبت می‌کند.

مصاحبه ابراهیم ولایتی از نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال ۶۱ و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در حوالی منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، ابراهیم ولایتی از نجف‌آباد صحبت می‌کند.
ولایتی که نیروی واحد تخریب لشکر ۸نجف‌اشرف است، طی این گفت و گو در خصوص انواع مین‌ها، نحوۀ کارگذاشتن آن‌ها و برخی موارد مربوط، توضیح می‌دهد.
البته این فیلم، پیش از این هم در فضاهای مجازی مربوط به خانه ایثار و کنگره شهدای نجف‌آباد، بارگذاری شده بود ولی در نوبت قبل، به دلیل مشکلات فنی، حالت ناقص داشت و تمامی مصاحبه دیده نمی‌شد.
تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه ابراهیم ولایتی از نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم