مصاحبه با محمد گوگونانی از لشکر۸ در سال۶۷+فیلم
مصاحبه با محمد گوگونانی از لشکر۸ در سال۶۷+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد، تابستان67 و پس از پذیرش قطعنامه598 در محل پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، با رزمنده‌ای به نام محمد گوگونانی که مربی آموزش زرهی لشکر8نجف‌اشرف است، مصاحبه می‌کند.

مصاحبه با محمد گوگونانی از لشکر۸ در سال۶۷+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد، تابستان۶۷ و پس از پذیرش قطعنامه۵۹۸ در محل پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، با رزمنده‌ای به نام محمد گوگونانی که مربی آموزش زرهی لشکر۸نجف‌اشرف است، مصاحبه می‌کند.

گوگونانی (که شک داریم نام‌خانوادگی‌اش را درست متوجه شده باشیم) در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره دارد که آخرین دورۀ آموزشی ویژه خدمۀ تانک، از ۲۸ آذر ۶۵ شروع شده و هم‌چنان ادامه دارد.

این رزمنده که شهر و زادگاهش را نمی‌گوید، از تانک‌های T55 روسی و T59 وT69  چینی به عنوان نمونه دستگاه‌هایی نام می‌برد که آموزش استفاده از آن‌ها ارائه شده و اعلام می‌کند که در دورۀ اخیر، بیش از ۲۲۰نفر شرکت کرده‌اند.

طبق مصاحبۀ انجام شده، دوره‌های پیش‌بینی شده، بین چهل‌وپنج روز تا دو ماه طول کشیده و در طول آن، رزمندگان بعد از آموزش مطالب نظری، این آموزه‌ها را به شکل عملی نیز تمرین می‌کنند.

در بخش انتهایی فیلم که متاسفانه کیفیت چندان خوبی ندارد و مرتب پرش دارد، گوگونانی به بیان خاطره‌ای از عملیات کربلای۵ می‌پردازد.

تصاویر، تزیینی است.

شهید مهدی رحیمی از نجف آباد. رزمنده واحد تخریب لشکر8نجف. نفر دوم ایستاده از راست

 

مصاحبه با محمد گوگونانی از لشکر۸ در سال۶۷+فیلم