مصاحبه با چهار رزمندۀ گردان انبیاء لشکر۸نجف در سال۶۳+فیلم
مصاحبه با چهار رزمندۀ گردان انبیاء لشکر۸نجف در سال۶۳+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند63 (یا اواخر بهمن) در منطقه موسوم به حصیرآباد در نزدیکی هویزه و در آستانه عملیات بدر ضبط شده، با چهار نفر از رزمندگان گردان انبیاء لشکر8نجف‌اشرف مصاحبه می‌شود.

مصاحبه با چهار رزمندۀ گردان انبیاء لشکر۸نجف در سال۶۳+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند۶۳ (یا اواخر بهمن) در منطقه موسوم به حصیرآباد در نزدیکی هویزه و در آستانه عملیات بدر ضبط شده، با چهار نفر از رزمندگان گردان انبیاء لشکر۸نجف‌اشرف مصاحبه می‌شود.

اولین نفری که در این فیلم مصاحبه می‌کند، رزمندۀ نوجوان سعید ریاحی از اصفهان است. دومین نفر، نوجوان دیگری است به نام حسین جمالی از کاشان.

سومین مصاحبه هم با نصرالله پیمانی از خمینی‌شهر انجام می‌شود و چهارمین مصاحبه را اسفندیار فارسی از مرودشت شیراز انجام می‌دهد.

نیروهای لشکر۸نجف‌اشرف در آخرین اردو و تمرین‌شان قبل از عملیات بدر، برای مدت به نسبت کوتاهی در منطقۀ حصیرآباد مستقر بودند.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

 

مصاحبه با چهار رزمندۀ گردان انبیاء لشکر۸نجف در سال۶۳+فیلم