مصاحبه حسن توکلی از لنجان‌سفلی+فیلم
مصاحبه حسن توکلی از لنجان‌سفلی+فیلم

مصاحبه حسن توکلی از لنجان‌سفلی+فیلم کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تیرماه سال ۶۶ طی عملیات نصر۵ در ارتفاعات اطراف سردشت ضبط شده، حسن توکلی از منطقه لنجان‌سفلی و نیروی واحد تخریب لشکر۸نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند. پیش از او هم احمد خرمی رزمنده کاشانی صحبت کرده است. تصاویر، تزیینی هستند. مصاحبه حسن توکلی از […]

مصاحبه حسن توکلی از لنجان‌سفلی+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تیرماه سال ۶۶ طی عملیات نصر۵ در ارتفاعات اطراف سردشت ضبط شده، حسن توکلی از منطقه لنجان‌سفلی و نیروی واحد تخریب لشکر۸نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.

پیش از او هم احمد خرمی رزمنده کاشانی صحبت کرده است.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

مصاحبه حسن توکلی از لنجان‌سفلی+فیلم