مصاحبه حسین حَلاجی از لشکر۸ در سال۶۵+فیلم
مصاحبه حسین حَلاجی از لشکر۸ در سال۶۵+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم، که مهر۶۵ در آستانه ماه محرم، در حوالی کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، حسین حلاجی از نیروهای واحد آموزش لشکر8نجف مصاحبه می‌کند.

مصاحبه حسین حَلاجی از لشکر۸ در سال۶۵+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم، که مهر۶۵ در آستانه ماه محرم، هم‌زمان با سالگرد عملیات قادر و در حوالی کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» توسط مجتبی پیرمرادیان از نجف‌آباد ضبط شده، حسین حلاجی نصر آبادی از نیروهای واحد آموزش لشکر۸نجف مصاحبه می‌کند.

حلاچی که اهل سفیدشهر (نصرآباد) آران و بیدگل است، در حال حاضر به عنوان بازنشسته سپاه در فعالیت های مختلف فرهنگی، آموزشی و اجتماعی فعالیت دارد.

در بخشی از مصاحبه نیز، چهره شهید حسن منتظری که در آن مقطع فرمانده (یا جانشین) گردان انبیاء لشکر۸ بود، در پشت سر دیده می‌شود که بر روند تمرین و آموزش نظارت می‌کند.

در آن مقطع قرار بود عملیاتی در این محدوده انجام شود ولی در نهایت لغو شد.

حسین حلاجی نصر آبادی از سفید شهر آران و بیدگل، رزمنده لشکر 8 نجف اشرف

حسین حلاجی نصر آبادی از سفید شهر آران و بیدگل، رزمنده لشکر ۸ نجف اشرف

حسین حلاجی نصر آبادی از سفید شهر آران و بیدگل، رزمنده لشکر 8 نجف اشرف

حسین حلاجی نصر آبادی از سفید شهر آران و بیدگل، رزمنده لشکر ۸ نجف اشرف

 

مصاحبه حسین حَلاجی از لشکر۸ در سال۶۵+فیلم