مصاحبه در میدان مرکزی نجف آباد درباره شهید سلیمانی+فیلم
مصاحبه در میدان مرکزی نجف آباد درباره شهید سلیمانی+فیلم
مجموعه دختران آسمانی نجف آباد، به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی، مصاحبه هایی را با چند نفر از هم شهریان، در محل میدان باغ ملی (امام خمینی) انجام داده است.

مصاحبه در میدان مرکزی نجف آباد درباره شهید سلیمانی+فیلم

مجموعه دختران آسمانی نجف آباد، به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی، مصاحبه هایی را با چند نفر از هم شهریان، در محل میدان باغ ملی (امام خمینی) انجام داده است. در این کلیپ، تصویری از شهید سلیمانی امضاء می شود تا به آستان قدس رضوی اهدا گردد.

 

شهید قاسم سلیمانی

شهید قاسم سلیمانی

مصاحبه در میدان مرکزی نجف آباد درباره شهید سلیمانی+فیلم