مصاحبه شهید رجبعلی ترابی از قهدریجان در سال۶۵+فیلم
مصاحبه شهید رجبعلی ترابی از قهدریجان در سال۶۵+فیلم
خانه ایثار نجف آباد:در این فیلم که زمستان65 در پادگان انبیاء شوشتر و مدتی قبل از عملیات کربلای4 ضبط شده، یکی از رزمندگان گردان‌های پیاده لشکر 8 نجف‌اشرف مصاحبه می‌کند.

مصاحبه شهید رجبعلی ترابی از قهدریجان در سال۶۵+فیلم

خانه ایثار نجف آباد:در این فیلم که زمستان۶۵ در پادگان انبیاء شوشتر و مدتی قبل از عملیات کربلای۴ ضبط شده، شهید رجبعلی ترابی از قهدریجان رزمنده گردان چهارده معصوم لشکر ۸ نجف‌اشرف مصاحبه می‌کند.

البته به دلیل کیفیت نامطلوب فیلم، صحبت‌های این شهید و بالطبع مشخصات او قابل فهمیدن نیست ولی پس از انتشار فیلم، یکی از مخاطبان او را شناخت و معرفی کرد.

شهید رجبعلی ترابی فرزند عباس، ۲۶ اسفند ۶۶ در ۲۰ سالگی طی عملیات والفجر۱۰ در حوالی شهر حلبچه عراق به شهادت می‌رسد.

از این شهید، یک معرفی کوتاه نیز در فیلمی با عنوان « رزمندگان گردان امام حسین لشکر۸ در سال۶۶» وجود دارد که در آن‌جا صحبت‌ها بهتر دیده و شنیده می‌شود.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه شهید رجبعلی ترابی از قهدریجان در سال۶۵+فیلم