مصاحبه رزمندگان اصفهانی لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم
مصاحبه رزمندگان اصفهانی لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اواخر زمستان۶۵ یا اوایل بهار۶۶ و پس از عملیات کربلای۵ در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، چند نفر از نیروهای اصفهانی لشکر۸نجف‌اشرف که به احتمال زیاد جزء واحد بهداری هستند، مصاحبۀ کوتاهی دارند.

مصاحبه رزمندگان اصفهانی لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اواخر زمستان۶۵ یا اوایل بهار۶۶ و پس از عملیات کربلای۵ در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، چند نفر از نیروهای اصفهانی لشکر۸نجف‌اشرف که به احتمال زیاد جزء واحد بهداری هستند، مصاحبۀ کوتاهی دارند.

حمید اسماعیلی، نیرویی که فقط تمرین حرف زدن کرده و خودش را معرفی نمی‌کند، رضا فاتحی از اصفهان (بیمارستان آیت‌الله کاشانی) و حسین امیری‌فر، رزمندگانی هستند که در این فیلم، خودشان را معرفی می‌کنند.

قبل و بعد از معرفی این نیروها، دوربین به سراغ نمایش فضاهای سبز و گل‌های کاشته شده در اطراف می‌رود. به نظر می‌رسد، این دقایق صرفا برای تمرین فیلم‌برداری ضبط شده است.

تصاویر، آرشیوی است.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه رزمندگان اصفهانی لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم