مصاحبه رزمندگان گردان قمربنی‌هاشم لشکر۸نجف در سال۶۳+فیلم
مصاحبه رزمندگان گردان قمربنی‌هاشم لشکر۸نجف در سال۶۳+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند63 (یا اواخر بهمن) در منطقه موسوم به حصیرآباد در نزدیکی هویزه و در آستانه عملیات بدر ضبط شده، تعدادی از نیروهای گردان قمر‌بنی‌هاشم لشکر8نجف‌اشرف مصاحبه می‌کنند.

مصاحبه رزمندگان گردان قمربنی‌هاشم لشکر۸نجف در سال۶۳+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند۶۳ (یا اواخر بهمن) در منطقه موسوم به حصیرآباد در نزدیکی هویزه و در آستانه عملیات بدر ضبط شده، تعدادی از نیروهای گردان قمر‌بنی‌هاشم لشکر۸نجف‌اشرف مصاحبه می‌کنند.

در این فیلم حسین حجتی از نجف‌آباد، قدرت‌الله غلامی از مبارکه، حمیدرضا آبان از کاشان و مجید احمدی (شهرش را نمی‌گوید)، طی این فیلم مصاحبه دارند.

در آن مقطع، فرماندهی این گردان را ناصر فخار بر عهده داشت.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه رزمندگان گردان قمربنی‌هاشم لشکر۸نجف در سال۶۳+فیلم