مصاحبه شهید احمد کاظمی در عملیات محرم در سال۶۱+فیلم
مصاحبه شهید احمد کاظمی در عملیات محرم در سال۶۱+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که آبان61 توسط مرحوم محمود اصفهانی در منطقه موسیان و طی مراحل عملیات محرم ضبط شده، شهید احمد کاظمی به همراه رمضان شجاعی و قاسم محمدی مسئولان محورهای تیپ‌نجف‌اشرف در این عملیات، مصاحبه می‌کنند.

مصاحبه شهید احمد کاظمی در عملیات محرم در سال۶۱+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که آبان۶۱ توسط مرحوم محمود اصفهانی در منطقه موسیان و طی مراحل عملیات محرم ضبط شده، شهید احمد کاظمی به همراه رمضان شجاعی و قاسم محمدی مسئولان محورهای تیپ‌نجف‌اشرف در این عملیات، مصاحبه می‌کنند.

در آن مقطع، این یگان به صورت تیپ اداره می‌شد و هنوز به لشکر ارتقاء پیدا نکرده بود.

اصفهانی در ابتدا، بخشی از خط تیپ و استحکامات و بخش‌های مختلف آن‌را نمایش می‌دهد که احداث سنگرها در زیر زمین، نظم در استقرار و استحکام‌بخش آن‌ها با امکانات مختلف، به خوبی دیده می‌شود. محل تخلیه شهدا و اورژانس از جمله قسمت‌های نشان داده شده در این بخش فیلم هستند.

در ادامه، دوربین اصفهانی به نقطه‌ای می‌رسد که شهید احمد کاظمی و اعضای کادر فرماندهی تیپ، در سینۀ خاکریز نشسته و مشغول آخرین هماهنگی‌ها هستند. اصفهانی که گویا بارها قصد مصاحبه با کاظمی را داشته و هم‌شهری‌اش به اشکال مختلف طفره رفته، این‌بار و حین پیاده شدن از خودرو، به راننده می‌گوید: «[این دفعه دیگه] راهِ تکون خوردن نداره!» محمود اصفهانی، وقتی هم به جمع نیروها وارد شده و متوجه انار خوردن آن‌ها می‌شود، با طنازی همیشگی‌اش می‌گوید: «سوخت‌گیری می‌کنید؟!» و یکی از حاضرین جواب می‌دهد: «خودسازی می‌کنیم!»

احمد کاظمی که دمپایی به پا دارد و مشغول نوشتن دستوری و بیان شفاهی آن به رزمنده‌ای است، مصاحبه را شروع کرده و به بیان توضیحاتی در مورد آمادگی تیپ‌نجف و نیروها، ویژگی‌های عملیات و تاثیر آن بر منطقه و محل تامین نیروهای تیپ می‌پردازد.

در ادامه نیز رمضان شجاعی به این سوال جواب می‌دهد که بیشتر رزمندگان، از چه تیپی از جامعه هستند. هنوز پاسخ شجاعی تمام نشده که یکی از نیروها، پوتین‌های احمد کاظمی را می‌آورد و کاظمی مشغول پوشیدن آن‌ها می‌شود. بلافاصله، دوربین چرخیده و روی چهرۀ دیگر نیروها می‌رود تا این صحنه ضبط نشود.

در ادامه، قاسم محمدی دیگر نیروی کادر فرماندهی تیپ مصاحبه کرده و به دو سوال جواب می‌دهد؛ چند درصد رزمندگان، سابقۀ حضور در عملیات‌های قبلی را دارند و نقش روحانیت در جبهه چیست؟

مرحوم محمود اصفهانی، بخش پایانی مصاحبه‌اش را به طرح سوال مجددی از احمد کاظمی اختصاص می‌دهد. شهید کاظمی توصیه‌هایی به مسئولان شهرها در خصوص مقابله با واکنش‌های احتمالی منافقین و گروهک‌ها در شهرها به عملیات‌های انجام گرفته در جبهه دارد و پیرامون تانک‌های غنیمت گرفته شده در عملیات‌های قبلی نیز توضیحات را ارائه می‌کند.

 

شهید احمد کاظمی

شهید احمد کاظمی

 

مصاحبه شهید احمد کاظمی در عملیات محرم در سال۶۱+فیلم