مصاحبه شهید حسین صنعتکار از کاشان در سال۶۱+فیلم
مصاحبه شهید حسین صنعتکار از کاشان در سال۶۱+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال 61 و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) ایران ضبط شده، شهید حسین صنعتکار از شهدای شاخص کاشان و مسئول وقت واحد تخریب لشکر8نجف، مصاحبه می‌کند.

مصاحبه شهید حسین صنعتکار از کاشان در سال۶۱+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال ۶۱ و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) ایران ضبط شده، شهید حسین صنعتکار از شهدای شاخص کاشان و مسئول وقت واحد تخریب لشکر۸نجف، مصاحبه می‌کند.

صنعتکار که یک روحانی محسوب شده و در لشکر۸نجف مسئولیت‌های مهمی را بر عهده داشت، ۲۸مرداد۶۵ در ۲۸سالگی در کرمانشاه طی عملیات شناسایی با مین برخورد کرد و به شهادت رسید.

در لحظات انجام این گفت‌وگو، آوای تلاوت قرآن به صورت زیرصدا شنیده شده و چهره دیگر رزمندگان واحد تخریب لشکر که اکثرشان نوجوان هستند، برای لحظات کوتاهی نمایش داده می‌شود.

پیش از این مصاحبه که توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، یکی از اسرای عراقی پناهنده به ایران، صحبت دارد.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه شهید حسین صنعتکار از کاشان در سال۶۱+فیلم