مصاحبه شهید حسین محزونیه از اصفهان در سال۶۵+فیلم
مصاحبه شهید حسین محزونیه از اصفهان در سال۶۵+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که در ساحل رودخانه کارون در اهواز و به احتمال زیاد در اواخر پاییز یا اوایل زمستان65 در آستانۀ عملیات کربلای4 ضبط شده، شهید حسین محزونیه مسئول وقت یگان دریایی (کوثر) لشکر8نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.

مصاحبه شهید حسین محزونیه از اصفهان در سال۶۵+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که در ساحل رودخانه کارون در اهواز و به احتمال زیاد در اواخر پاییز یا اوایل زمستان۶۵ در آستانۀ عملیات کربلای۴ ضبط شده، شهید حسین محزونیه مسئول وقت یگان دریایی (کوثر) لشکر۸نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.

محزونیه که متولد اصفهان بود، چند ماه پس از انجام این مصاحبه، در چهارم دی۶۵ طی عملیات کربلای۴ در جزیره ام‌الرصاص در بیست‌ودو سالگی به شهادت می‌رسد.

در زمان انجام این مصاحبه، یگان دریایی لشکر۸نجف، مشغول انجام یک رزمایش در رودخانه کارون بود.

تصاویر، آرشیوی است.

شهید حسین محزونیه

شهید حسین محزونیه

 

مصاحبه شهید حسین محزونیه از اصفهان در سال۶۵+فیلم