مصاحبه شهید مهدی صادقی از نهضت‌آباد در سال۶۵+فیلم
مصاحبه شهید مهدی صادقی از نهضت‌آباد در سال۶۵+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل بهار65 پس از تثبیت عملیات والفجر8 در شبه‌جزیره فاو توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، شهید مهدی صادقی رزمنده اهل روستای نهضت‌آباد بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد، مصاحبه می‌کند.

مصاحبه شهید مهدی صادقی از نهضت‌آباد در سال۶۵+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل بهار۶۵ پس از تثبیت عملیات والفجر۸ در شبه‌جزیره فاو توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، شهید مهدی صادقی رزمنده اهل روستای نهضت‌آباد بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد، مصاحبه می‌کند.
صالحی نوجوان که از طریق جهاد‌سازندگی نجف‌آباد به جبهه اعزام شده، توضیح می‌دهد که برای رانندگی با بولدوزر، حدود چهل‌وپنج روز آموزش دیده و احداث این جاده حدود ۹ماه طول خواهد کشید.
شهید صادقی، حدود یک پس از این مصاحبه، در پانزدهم تیر۶۶ در ۱۹ سالگی حین کار با بولدوزر در حوالی پاسگاه زید، بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت می‌رسد.
در کنار مهدی صادقی نیز، حسین صادقی دوست، همکار و هم‌شهری این شهید دیده می‌شود که در حین احداث جاده مورد اشاره، به نوبت با بولدوزر رانندگی می‌کرده‌اند.
مرحوم اصفهانی در پایان این مصاحبه، ذکر خیری از شهدای جهاد‌سازندگی نجف‌آباد مانند شهید حیدر روحی دارد که ۲۱اسفند۶۲ در سی سالگی طی عملیات خیبر در جزایر مجنون به شهادت رسید.

مراسم تشییع شهید مهدی صادقی در روستای نهضت آباد؛ تابستان65

مراسم تشییع شهید مهدی صادقی در روستای نهضت آباد؛ تابستان۶۵

شهید مهدی صادقی نفر سوم ایستاده از چپ

شهید مهدی صادقی نفر سوم ایستاده از چپ

حسین صادقی رزمنده جهاد سازندگی نجف آباد؛ سال1401

حسین صادقی رزمنده جهاد سازندگی نجف آباد؛ سال۱۴۰۱

مصاحبه شهید مهدی صادقی از نهضت‌آباد در سال۶۵+فیلم