مصاحبه عبدالله نوری در سال۶۲+فیلم
مصاحبه عبدالله نوری در سال۶۲+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند62 در دشت جفیر به عنوان عقبه عملیاتی عملیات خیبر در جزایر مجنون ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی برای لحظاتی کوتاه با عبدالله نوری نماینده وقت حضرت‌امام در جهاد‌سازندگی، گفت‌وگو می‌کند.

مصاحبه عبدالله نوری در سال۶۲+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند۶۲ در دشت جفیر به عنوان عقبه عملیاتی عملیات خیبر در جزایر مجنون ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی برای لحظاتی کوتاه با عبدالله نوری نماینده وقت حضرت‌امام در جهاد‌سازندگی، گفت‌وگو می‌کند.

نوری که در این فیلم۳۴ ساله است و بعدها به یکی از چهره‌های سیاسی شناخته شده کشور تبدیل شد، در ابتدا تاکید می‌کند که آمادگی مصاحبه ندارد و در ادامه به چند سوال اصفهانی، پاسخ‌های کوتاه می‌دهد. یکی از این سوال‌ها، اظهار نظر در خصوص تبدیل شدن جهاد‌کشاورزی به وزارت در آن مقطع زمانی است.

عبدالله نوری که در اوایل انقلاب، مسئولیت‌هایی مانند نمایندگی حضرت امام در جهاد و سپاه را داشت، طی سال‌های بعد در چند دوره به عنوان نماینده مردم اصفهان و تهران به مجلس رفت و در دو مقطع نیز وزارت کشور را بر عهده گرفت.

عبدالله نوری

عبدالله نوری

 

مصاحبه عبدالله نوری در سال۶۲+فیلم