مصاحبه علی غلامی از نجف آباد در سال۶۵+فیلم
مصاحبه علی غلامی از نجف آباد در سال۶۵+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اوایل بهار65 پس از تثبیت عملیات والفجر8 در شبه‌جزیره فاو توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، علی غلامی (حسام) از نیروهای جهاد سازندگی نجف‌آباد، مصاحبه می‌کند.

مصاحبه علی غلامی از نجف آباد در سال۶۵+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اوایل بهار۶۵ پس از تثبیت عملیات والفجر۸ در شبه‌جزیره فاو توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، علی غلامی (حسام) از نیروهای جهاد سازندگی نجف‌آباد، مصاحبه می‌کند.

غلامی که محصل است، توضیح می‌دهد که برای رانندگی با بولدوزر، حدود چهل‌وپنج روز آموزش دیده و به چند سوال مختلف مرحوم اصفهانی نیز پاسخ می­دهد.

غلامی (حسام) در حال حاضر در نجف­آباد در حرفه تعمیر خودروهای سبک مشغول فعالیت است.

علی غلامی (حسام) نیروی جهاد سازندگی نجف آباد

علی غلامی (حسام) نیروی جهاد سازندگی نجف آباد

مصاحبه علی غلامی از نجف آباد در سال۶۵+فیلم