مصاحبه غلامعلی خلیلی از قزوین در سال۶۵+فیلم
مصاحبه غلامعلی خلیلی از قزوین در سال۶۵+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم، که مهر۶۵ در آستانه ماه محرم، سالگرد عملیات قادر و در حوالی کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، غلامعلی خلیلی از قزوین، مصاحبه می‌کند.

مصاحبه غلامعلی خلیلی از قزوین در سال۶۵+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم، که مهر۶۵ در آستانه ماه محرم، سالگرد عملیات قادر و در حوالی کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، غلامعلی خلیلی از قزوین، یکی از اعضای کادر فرماندهی گردان امام رضا(ع) لشکر۸نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.
در آن مقطع قرار بود عملیاتی در این منطقه انجام شود ولی در نهایت عملیات لغو شد.

غلامعلی خلیلی رزمنده اهل قزوین گردان امام رضا لشکر 8 نجف اشرف

غلامعلی خلیلی رزمنده اهل قزوین گردان امام رضا لشکر ۸ نجف اشرف

 

مصاحبه غلامعلی خلیلی از قزوین در سال۶۵+فیلم