مصاحبه فضل‌الله نجفیان از نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم
مصاحبه فضل‌الله نجفیان از نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال 61 و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، فضل‌الله نجفیان یکی از فرمانده گردان‌های لشکر8نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.

مصاحبه فضل‌الله نجفیان از نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال ۶۱ و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، فضل‌الله نجفیان یکی از فرمانده گردان‌های لشکر۸نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.

نجفیان، حدود یک سال بعد طی عملیات خیبر در جزایر مجنون، در پنجم اسفند۶۲ طی ماموریتی، در جایگاه فرمانده گردان فتح، مجروح شد و به اسارت درآمد و سال‌ها بعد به کشور بازگشت و دوران خدمتش را در لشکر۸نجف‌اشرف به پایان رساند.

در ماموریت پنجم اسفند۶۲، دو گردان از لشکر۸نجف‌اشرف و دو گردان از لشکر۳۱عاشورا از جزایر خارج شدند تا مسیر زمینی طلاییه را باز کنند ولی به دلیل ناهماهنگی از طرف مقابل، همگی (حدود ۱۲۰۰نفر) شهید یا اسیر شدند.

فضل الله نجفیان، گردهمایی سال94 آزادگان نجف آباد

فضل الله نجفیان، گردهمایی سال۹۴ آزادگان نجف آباد

مصاحبه فضل‌الله نجفیان از نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم