مصاحبه محمدصادق محمدی از نجف‌آباد+فیلم
مصاحبه محمدصادق محمدی از نجف‌آباد+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تیرماه سال 66 طی عملیات نصر5 در ارتفاعات اطراف سردشت ضبط شده، محمدصادقی محمدی رزمنده اهل نجف‌آباد واحد اطلاعات‌عملیات لشکر8نجف‌اشرف مصاحبه می‌کند.

مصاحبه محمدصادق محمدی از نجف‌آباد+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تیرماه سال ۶۶ طی عملیات نصر۵ در ارتفاعات اطراف سردشت ضبط شده، محمدصادقی محمدی رزمنده اهل نجف‌آباد واحد اطلاعات‌عملیات لشکر۸نجف‌اشرف مصاحبه می‌کند. پیش از او هم محمدعلی اصغری رزمندۀ خمینی‌شهری واحد اطلاعات‌عملیات (واحد۱۰۱) مصاحبه کرده بود.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه محمدصادق محمدی از نجف‌آباد+فیلم