مصاحبه مهدی علیخانی از جهاد نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم
مصاحبه مهدی علیخانی از جهاد نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن 61 و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، مهدی علیخانی از نیروهای جهادسازندگی نجف‌آباد، در جلوی دوربین دیده می‌شود.

مصاحبه مهدی علیخانی از جهاد نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن ۶۱ و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، مهدی علیخانی از نیروهای بسیار شجاع، باتجربه و شناخته شده جهادسازندگی نجف‌آباد، در جلوی دوربین دیده می‌شود.
در این فیلم، مرحوم اصفهانی تلاش دارد به شکلی با علیخانی مصاحبه کند ولی او شوخی و جدی قبول نمی‌کند.
در این میان، اصفهانی تلاش دارد با شوخی و کمک گرفتن از دیگر رزمنده‌های حاضر در سنگر اجتماعات جهادسازندگی نجف‌آباد، علیخانی را وادار به صحبت کند ولی موفق نشده و در نهایت به سراغ رزمندۀ دیگری می‌رود.
در این سنگر، تعداد قابل توجهی از نیروهای جهادسازندگی نجف‌آباد، به ویژه رانندگان لودر و بولدوزر، حضور دارند که برخی از آن‌ها مصاحبه کرده و چند روز بعد به شهادت می‌رسند.

مهدی علیخانی رزمنده جهاد سازندگی نجف آباد

مهدی علیخانی رزمنده جهاد سازندگی نجف آباد

مهدی علیخانی رزمنده جهاد سازندگی نجف آباد

مهدی علیخانی رزمنده جهاد سازندگی نجف آباد

مصاحبه مهدی علیخانی از جهاد نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم