مصاحبه ناصر فخار از نجف‌آباد در سال۶۳+فیلم
مصاحبه ناصر فخار از نجف‌آباد در سال۶۳+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند63 (یا اواخر بهمن) در منطقه موسوم به حصیرآباد در نزدیکی هویزه و در آستانه عملیات بدر ضبط شده، ناصر فخار از نجف‌آباد، به عنوان فرمانده گردان قمر‌بنی‌هاشم لشکر8نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.

مصاحبه ناصر فخار از نجف‌آباد در سال۶۳+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند۶۳ (یا اواخر بهمن) در منطقه موسوم به حصیرآباد در نزدیکی هویزه و در آستانه عملیات بدر ضبط شده، ناصر فخار از نجف‌آباد، به عنوان فرمانده گردان قمر‌بنی‌هاشم لشکر۸نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.

در سمت راست فخار، شهید اکبر انتشاری مسئول وقت واحد ادوات لشکر نشسته که چند هفته پس از انجام این مصاحبه، در ۲۳اسفند۶۳ در ۲۳سالگی طی عملیات بدر به شهادت رسید.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

مصاحبه ناصر فخار از نجف‌آباد در سال۶۳+فیلم