مصاحبه نورالله روح‌اللهی از خمینی‌شهر در سال۶۱+فیلم
مصاحبه نورالله روح‌اللهی از خمینی‌شهر در سال۶۱+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن 61 و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، نورالله روح‌اللهی فرزند حسین از خمینی‌شهر، رزمنده لشکر8نجف‌اشرف مصاحبه می‌کند.

مصاحبه نورالله روح‌اللهی از خمینی‌شهر در سال۶۱+فیلم

خانه ایثار نجف آباد:در این فیلم که بهمن ۶۱ و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، نورالله روح‌اللهی فرزند حسین از خمینی‌شهر، رزمنده لشکر۸نجف‌اشرف مصاحبه می‌کند.

روح‌اللهی که با توجه به سکونت همسرش در نجف‌آباد، در این شهر ساکن شده، به چند سوال اصفهانی جواب داده و ضمن اشاره به فعالیتش به عنوان رانندۀ آمبولانس، توصیه می‌کند که در صورت شهادت، در نجف‌آباد به خاک سپرده شود.

اصفهانی در خلال این سوال و جواب‌ها، با بیانی طنز به برخی صحبت‌های این رزمنده واکنش نشان می‌دهد و تعدادی از حاضرین در پشت دوربین، به این حرف‌ها می‌خندند.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

مصاحبه نورالله روح‌اللهی از خمینی‌شهر در سال۶۱+فیلم