مصاحبه نیروهای گردان یامهدی لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
مصاحبه نیروهای گردان یامهدی لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
در این فیلم که اواخر زمستان65 یا اوایل بهار66 و پس از عملیات کربلای5 در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، تعدادی از اعضای کادر فرماندهی گردان یامهدی لشکر8نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کنند.

مصاحبه نیروهای گردان یامهدی لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم

در این فیلم که اواخر زمستان۶۵ یا اوایل بهار۶۶ و پس از عملیات کربلای۵ در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، تعدادی از اعضای کادر فرماندهی گردان یامهدی لشکر۸نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کنند.

بیشتر این افراد به جز یک نفر که امدادگر است، جزء بی‌سیم‌چی‌های گردان محسوب می‌شوند. مهدی فراهانی از نجف‌آباد، محسن ریزی از مبارکه، احمدرضا کریمیان از روستای نکوآباد مبارکه و مجید کمالی از نجف‌آباد، نیروهایی هستند که در این فیلم، جلوی دوربین حاضر می‌شوند.

پیش از شروع مصاحبه و در خلال آن نیز، دوربین گاهی تجمع، لحظات منتهی به عکس گرفتن و حرکت گروهی نیروها در آن محدوده را به تصویر می‌کشد.

تصاویر، آرشیوی است.

جنگ وجبهه

جنگ وجبهه

۴۶٫۴

 

مصاحبه نیروهای گردان یامهدی لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم